ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş şirketlerle alakalı bütün düzenlemeleri kapsayan alandır. Ticaretin önemli yapıları olan şirketler ile alakalı düzenlemelerin yapılması adına gerekli olan bu hukuk dalında çok kapsamlı kurallar vardır. Türk Hukuk Sistemi’nin en geniş alanlarından bir tanesi olan Şirketler Hukuku’nda avukat desteği alarak bütün uyuşmazlıkları çözebilirsiniz.

Şirketler konusunda dava süreçleri başta olmak üzere şirket kuruluşu, ana sözleşme hazırlığı, şirket feshi ve yönetim süreçlerinde hukuki destek olmak üzere pek çok alanda çözüm üretiyoruz. Hukuk Büromuz bu alanda sizlere profesyonel destek sağlarken Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olan Şirketler Hukuku’nda tecrübeyi de önemseyerek sizlere destek olur.

Şirketler Hukuku Alanına Giren Davalar

Türkiye’de hukuk sisteminin çok kapsamlı olması vatandaşların hangi hukuki alanda destek alacaklarını karıştırmalarına yol açar. Bu noktada siz de bir vatandaş olarak hukuki destek arayışındaysanız aşağıdaki konularda Şirketler Hukuku avukatı ile görüşmelisiniz.

 • Şirket ortaklığında çıkma/çıkarılma davası,
 • Şirket denetçilerine yönelik tazminat davası,
 • Şirket müdür ve yönetim kuruluna yönelik tazminat davaları,
 • Şirke müdürlüğünden azil davası,
 • Tasfiye memurlarına yönelik tazminat davası,
 • Tasfiye memurlarınca açılacak davalar,
 • Genel kurul kararının iptali davası,
 • Şirket feshi davası,
 • Şirket iflası davası.

Tüm bu davalar Şirketler Hukuku alanına girerken dava süreçlerinde avukat desteği almak hayli önemlidir. Aksi takdirde hak düşürücü süreler ya da koşullar nedeniyle kişilerin hukuki haklarını kullanamamaları söz konusu olur.

Şirket Avukatı ve Görevleri

Şirketler Hukuku kapsamında avukat desteği almak istediğinizde avukatın hangi görevleri icra edeceğini de bilmelisiniz. Hukuk büromuz bünyesinde alacağınız hizmetlerle şirket avukatı şu görevleri yerine getirir;

 • Şirket müşterileri, ortakları ya da tedarikçileri ile ihtilafların uzlaşma ile çözülmesi,
 • Şirkete yönelik açılan davalarla şirketin açtığı davalarla alakalı bilgi ve belgelerin toplanması,
 • Şirketin taraf olduğu davalarda şirketin haklarının korunması adına sürecin takip edilmesi,
 • Davalara itiraz edilmesi ve istinaf ile temyiz süreçlerinin talip edilmesi,
 • Şirketle alakalı bütün hukuki konularda danışmanlık sağlanması.

Profesyonel bir yaklaşımla hukuki destek almanızı sağlayan hukuk büromuz sayesinde şirket avukatı ihtiyacınıza cevap verebilirsiniz.