loader image

Şahin & Partners  Hukuk ve Danışmanlık

Bursa’da kurulmuş olup, yerli ve yabancı müvekkillerine uluslararası standartlarda hukuki hizmet sunma anlayışıyla hareket etmektedir.

Şahin & Partners  Hukuk ve Danışmanlık

Şahin Partners Hukuk ve Danışmanlık; Adaletin etkin ve zamanında uygulanabilmesi amacıyla, çağımız ihtiyacına uygun ve etkili hususi çözümler üreterek müvekkillerine hizmet etmeyi amaçlar.
 
Şahin Partners Hukuk ve Danışmanlık; teknolojinin, zamanın ve rekabetin en önemli unsur olduğu günümüzde, profesyonel ekibiyle, zamanında ve etkin hukuki çözümler üretir ayrıca hukuk büromuz, kurulduğu günden bugüne dek deneyimli ve dinamik kadrosu ile ilkeli, dürüst, çözüm odaklı ve hukuka saygılı olarak iş dünyasının ve şahısların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 
Şahin Partners Hukuk ve Danışmanlık olarak, ceza hukuku,aile hukuku,bilişim hukuku,icra iflas hukuku,gayrimenkul hukuku ve tüketici hukuku,sigorta hukuku gibi hukukun pek çok alanında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

MESLEK İLKELERİMİZ

 “Sır saklama ve gizlilik” avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Hukuk büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekâletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında “bağımsızlık” etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.